Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Chuẩn hóa đội ngũ là nhiệm vụ cốt yếu

06/06/2020

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay là một nhiệm vụ quan trọng và to lớn đối với Tập đoàn ICOGroup nói chung và với ICOManpower nói riêng.

Để xây dựng được kế hoạch lộ trình, ICOManpower đã xác định được mục tiêu chuẩn hóa là gì, chuẩn hóa ai và chuẩn hóa những gì.

Ở ICOGroup, tư tưởng “sở hữu chung cùng làm chủ” là giá trị cốt lõi xuyên suốt trong quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn. ICOManpower cũng đang nỗ lực tìm kiếm và chắt lọc những nhân sự có cùng chung chí hướng, phù hợp với văn hóa của công ty. Đối với những nhân sự đã cùng chung sứ mệnh thì tiếp tục củng cố tinh thần, phát huy năng lực, động viên cán bộ để mọi người hiểu và chia sẻ với công ty những khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh. Đối với những cán bộ không có chung tư tưởng và không phù hợp với sự phát triển của công ty thì đưa ra định hướng cụ thể đối với từng cá nhân.

Ngoài ra, đối với những cán bộ tinh thần làm việc chưa tốt, hiệu quả công việc chưa cao, công ty tổ chức các buổi chia sẻ, trao đổi, học hỏi lẫn nhau để tìm ra cách khắc phục điểm yếu, nâng cao hiệu quả công việc. Song song với đó, thực hiện kèm cặp đánh giá chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy tinh thần, ý thức làm việc của họ.

Về đội ngũ giáo viên, công ty xây dựng chuẩn năng lực giáo viên, khuyến khích các cán bộ giáo viên tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Ví dụ, đối với giáo viên Nhật Bản đã có chứng chỉ N3 thì nâng lên N2. Bên cạnh việc khuyến khích nâng cao trình độ, công ty cũng yêu cầu đội ngũ giáo viên phải đảm bảo được năng lực chuyên môn trong giảng dạy, đưa ra các mục tiêu cụ thể về chất lượng của học viên sau quá trình đào tạo.

Đội ngũ tuyển sinh nòng cốt để phát triển chiến lược kinh doanh của công ty cũng được rà soát, đưa ra các tiêu chuẩn làm thế nào để tư vấn và tuyển dụng hiệu quả. Công ty xây dựng và đặt ra các chỉ tiêu, KPIs để đánh giá năng suất công việc cho từng cán bộ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Liên kết, phối hợp với các đơn vị khác để tìm kiếm, đáp ứng các đơn hàng yêu cầu.

Bên cạnh đội ngũ cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình kinh doanh, đào tạo thì Công ty cũng chú trọng phát triển đội ngũ văn phòng như kế toán, thủ quỹ, nhân sự, pháp chế… Xây dựng đủ các tiêu chí về năng lực, phẩm chất và xác định tư tưởng của từng cán bộ phù hợp với giá trị cốt lõi hay văn hóa của công ty. Công ty ủng hộ và khuyến khích nhân viên tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức hay những chương trình tọa đàm, đào tạo do Tập đoàn tổ chức.

Hệ thống các quy trình làm việc, các báo cáo thường xuyên được cải tiến, bổ sung kịp thời đầy đủ đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật và thuận tiện cho việc triển khai thực hiện.

Tổ chức bộ máy cán bộ theo mô hình OCD, nhằm giảm bớt nhân lực không cần thiết, tiết kiệm chi phí lao động.

Nhìn chung, ICOManpower đang trên con đường tìm kiếm nhân sự phù hợp nhằm tăng giá trị tài sản con người. Việc “chuẩn” từ suy nghĩ đến hành động là nhiệm vụ cốt yếu trong giai đoạn này của Công ty.

Nguyễn Anh Tuấn - TGĐ ICOManpower