Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Chuẩn hóa nhân sự là chuẩn hóa những gì?

17/06/2020

Trong chủ trương chuẩn hóa của Tập đoàn ICOGroup, nhân sự sẽ là định hướng đầu tiên được triển khai. Chuẩn hóa nhân sự sẽ kéo theo những thay đổi rất lớn từ con người đến hệ thống. Vậy chuẩn hóa nhân sự là chuẩn hóa những gì?

Chuẩn hóa về đội ngũ

Đây là nội dung quan trọng trong kế hoạch chuẩn hóa của Ban Quản trị Nguồn Nhân lực (QTNNL) Tập đoàn. Chuẩn hóa về mặt đội ngũ là chuẩn hóa trong tất cả các khâu từ tuyển dụng đến sàng lọc và đào tạo con người.

- Với những vị trí ứng tuyển vào ICOGroup: Sẽ có quy trình chặt chẽ và những mô tả công việc rõ ràng. Ban QTNNL Tập đoàn đã bắt đầu xây những tài liệu nhằm hỗ trợ cho những nhà quản lý tham gia trong quá trình tuyển dụng. Tài liệu đó là những bài test về chuyên môn, những bộ câu hỏi liên quan đến từng vị trí và những hướng dẫn liên quan đến kỹ năng phỏng vấn ứng viên. Những tài liệu này sẽ giúp công tác tuyển dụng có sự đồng nhất về mặt thông tin và quy trình thực hiện.

Các CBNV đang công tác sẽ được đào tạo để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất

- Với những CBNV đang công tác tại ICOGroup sẽ tiến hành sàng lọc theo nhóm đối tượng. Với nhóm đối tượng không đáp ứng đủ yêu cầu sẽ cần điều chuyển sang vị trí khác để phù hợp hơn. Với những đối tượng đang trong quá trình phát triển, đáp ứng được yêu cầu công việc và có những đóng góp tích cực sẽ tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn. Từ nay đến hết năm 2020, Ban QTNNL Tập đoàn dự kiến sẽ tập trung đào tạo chuẩn hóa với đối tượng cấp trung là các Giám đốc, Trưởng phòng. Bởi đây là đội ngũ tham gia quá trình vận hành và có tác động rất lớn đến đội ngũ CBNV. Ngoài việc nâng cao năng lực chuyên môn, nhà quản lý cấp trung cũng được đào tạo phát triển các kỹ năng về lãnh đạo.

Chuẩn hóa về quy trình, công cụ

Để giúp công việc được vận hành thông suốt ở tất cả cá đơn vị, Ban QTNNL Tập đoàn sẽ thực hiện xây dựng lại những quy trình, biểu mẫu. Ví dụ, liên quan đến hoạt động đào tạo, Ban sẽ tham gia xây dựng những khung chương trình đào tạo cần thiết. Ban sẽ tập trung vào xây dựng các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI). Một số đơn vị cũng đã xây dựng được KPI. Tuy nhiên, KPI mới chỉ tập trung ở nhóm nhân viên kinh doanh. Với những CBNV ở nhóm hành chính, văn phòng, nhân sự, truyền thông... thì chưa có bộ đánh giá KPI chi tiết. Do vậy, thời gian tới, KPI sẽ được xây dựng tới tất cả các bộ phận trong toàn hệ thống.

Tất cả CBNV và đơn vị trong Tập đoàn đều sẽ có KPI cụ thể, rõ ràng

Việc xây dựng KPI cụ thể, rõ ràng sẽ giúp nhà quản lý đưa ra được chế độ lương thưởng theo kết quả hợp lý. Từ đó, tạo động lực cho CBNV làm việc tốt hơn. Ngoài ra, chỉ số KPI cũng giúp mỗi CBNV có cái nhìn tổng thể về mục tiêu công việc; hiểu rõ các hạng mục quan trọng, ưu tiên làm trước để đạt mục tiêu.

Chuẩn hóa về chế độ, chính sách

Năm nay, Ban QTNNL Tập đoàn sẽ đồng hành cũng các Tổng công ty để xây dựng những chính sách đãi ngộ cho CBNV theo phương pháp 3P. Đây là phương pháp đang được áp dụng rất phổ biến hiện nay. Áp dụng 3P sẽ giúp cho doanh nghiệp xây dựng được chính sách đãi ngộ, đảm bảo sự công bằng, thu hút được người tài và giữ chân những nhân viên tốt.

3P là phương pháp trả lương dựa trên vị trí, năng lực và kết quả làm việc của mỗi cá nhân

Cơ chế lương theo phương pháp 3P dự kiến sẽ được áp dụng từ đầu năm 2021, cũng có thể áp dụng sớm hơn nếu công tác xây dựng cán đích trước kế hoạch. Cơ chế lương 3P được kỳ vọng sẽ khắc phục hạn chế so với cách trả lương cũ, giúp các nhà quản lý cũng như CBNV hoạch định được con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, chính sách chi trả lương 3P còn giúp Tập đoàn tiếp cận gần hơn với những xu hướng mới và thu hút nguồn nhân lực có năng lực tốt trên thị trường tuyển dụng.