Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Cuốn “Cẩm nang dành cho nhà quản lý” sắp ra mắt người ICO

19/05/2020

“Hãy trung thực và thẳng thắn. Quản lý có thể bị cô đơn và đừng để kiêu căng cá nhân làm cho mình trở nên cô đơn hơn.”

Đó là một trong những thông điệp ý nghĩa mà cuốn “Cẩm nang cho nhà quản lý” muốn truyền tải đến đội ngũ Giám đốc và các trưởng bộ phận của Tập đoàn ICOGroup. Cuốn “Cẩm nang cho nhà quản lý” do Ban Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn biên soạn, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 này. Đây được đánh giá là tài liệu hữu ích cho việc quản trị nhân sự hiện nay.

Ban Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn họp bàn về kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhân sự

Từ trước đến nay, quản lý con người vẫn được xem là phần việc khá khó khăn với nhiều nhà quản lý. Đặc biệt với ICOGroup, trong giai đoạn chuẩn hóa đội ngũ nhân sự đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Tại ICOGroup, ban lãnh đạo Tập đoàn xác định “Chuẩn hóa” sẽ là khẩu hiệu xuyên suốt từ nay đến hết năm 2020. Trong đó, chuẩn hóa về nhân sự, tài chính, nội chính sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm này. Riêng công tác chuẩn hóa về nhân sự sẽ được ưu tiên triển khai trước tiên. Cuốn “Cẩm nang dành cho nhà quản lý” được kỳ vọng là công cụ hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn đang gặp phải của các nhà quản lý.

Hình ảnh thiết kế demo cuốn “Cẩm nang dành cho nhà quản lý”

Cuốn cẩm nang này sẽ trả lời các câu hỏi như: Nhà quản lý là ai? Nhà quản lý làm gì? Nhà quản lý cần những yêu cầu gì? Bên cạnh đó, cuốn cẩm nang sẽ cung cấp về vai trò, nhiệm vụ, đưa ra một số những gợi ý, giúp nhà quản lý nâng cao được năng lực quản trị cho mình. Cuốn cẩm nang sẽ mang lại những góc nhìn đầy đủ hơn về sự kỳ vọng với một nhà quản lý và những việc nhà quản lý cần phải làm.

Hiện tại, cuốn cẩm nang đã xây dựng xong phần nội dung và đang trong quá trình thiết kế. Cuốn cẩm nang sẽ được xuất bản dưới dạng điện tử và liên tục "update" nội dung để đáp ứng những yêu cầu của tình hình mới.