Tìm kiếm

Tìm kiếm nội dung

Tiến dần đến sự chuẩn hóa trong lộ trình đào tạo con người ICO

25/05/2020

Trong nhiều năm qua, ban lãnh đạo Tập đoàn ICOGroup luôn xác định đào tạo nhân sự là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển doanh nghiệp. Chính bởi vậy, hoạt động đào tạo luôn được ban lãnh đạo Tập đoàn quan tâm.

Nhận thấy vai trò quan trọng của việc phát triển đội ngũ, nhiều năm qua, ICOGroup đã triển khai đào tạo toàn diện đến đội ngũ cán bộ nhân viên (CBNV) trong toàn hệ thống. Từ đó, giúp CBNV hiểu rõ và nắm vững hơn về nghiệp vụ, các kỹ năng chuyên môn để thực hiện công việc; nâng cao thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh đề ra.

Hoạt động đào tạo của ICOGroup liên tục được triển khai

Môi trường kinh doanh cạnh tranh đang ngày càng khốc liệt với tất cả các ngành nghề hoạt động của ICOGroup. Vì vậy, nguồn nhân lực của ICOGroup cần phải được đào tạo bồi dưỡng kịp thời để đáp ứng sự phát triển và đòi hỏi ngày càng cao của thực tế. Từ năm 2019 đến nay, hoạt động đào tạo tại ICOGroup đã được triển khai liên tục, có trọng tâm, tạo nên những chuyển biến thực chất trong chất lượng nguồn nhân lực.

Một lộ trình đào tạo bài bản cho đội ngũ nhân sự cũng được ban lãnh đạo ICOGroup vạch ra. Theo đó, tất cả cán bộ nhân viên tại ICOGroup sẽ được đào tạo theo lộ trình 3 giai đoạn như sau: Đào tạo hội nhập, đào tạo hợp chuẩn (hay chuẩn hóa) và đào tạo nâng cao.

- Đào tạo hội nhập: Ở ICOGroup, 100% nhân viên mới được tham gia khóa học đào tạo nhập môn. Với khóa học này, các thành viên mới sẽ có cơ hội hiểu về lịch sử, con người, giá trị văn hóa cũng như tinh thần của ICOGroup. Việc đào tạo hội nhập giúp CBNV mới có được cái nhìn đầy đủ về Tập đoàn, nhanh chóng tiếp cận công việc và phần nào nhận thấy sự quan tâm theo sát từ phía tập đoàn.

Tất cả CBNV tại ICOGroup sẽ được đào tạo theo lộ trình: Hội nhập, chuẩn hóa và nâng cao

- Đào tạo chuẩn hóa: Đây là khóa đào tạo giúp mỗi CBNV hiểu rõ hơn về kiến thức ở từng đơn vị của mình. Đó là những kiến thức chung, cơ bản bản mà bất cứ ai cũng phải nắm được.

- Đào tạo nâng cao: Định kỳ, CBNV sẽ được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc. Đó là những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn của từng vị trí. Đặc biệt, khóa đào tạo này sẽ mang tính trải nghiệm và ứng dụng thực tiễn rất cao trong công việc của từng CBNV.

Riêng trong hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, từ năm 2020, ICOGroup đã có những lộ trình cụ thể để đảm bảo đội ngũ lãnh đạo, CBNV đáp ứng tốt đòi hỏi của thực tiễn. Một mặt, ICOGroup vẫn sẽ tiến hành hoạt động đào tạo trên toàn hệ thống một cách đa dạng. Mặt khác, ICOGroup sẽ tiến hành trẻ hóa và chuẩn hóa đội ngũ nhân sự ngay từ khâu tuyển dụng đầu vào bằng cách đặt ra những tiêu chí cụ thể để sàng lọc ngay từ đầu.

Theo Ban Quản trị Nguồn Nhân lực Tập đoàn, các khóa đào tạo sẽ liên tục được đổi mới và chuẩn hóa để nâng cao hơn nữa năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, CBNV.